Egy hajóban evezünk!

Ökumenikus hajóút

Időpont: 2019.09.07. 10:00-12:00

„Bárkába szállt, s tanítványai követték.” (Mt 8,23)

Parkolásról mindenki maga gondoskodik. Ajánlott parkoló az ún. Huray utcai parkoló.
Gyülekezés a Szent Miklós hajónál a balatonfüredi hajóállomáson ½10 és ¾10 között.
Regisztráció a gyülekezeti felelősöknél. Ők adnak „beszálló kártyát”- egy könyvjelzőt. A hajó 10 órakor indul.

Rövid köszöntés.
Ökumenikus istentisztelet: az indulás után kb. 25 perccel.

Az istentisztelet rendje:
Bevezető ének: Dicsérje minden nemzet…
Köszöntés (Korzenszky Richárd – Császár Attila)
Bűnbánati fohászok (lelkészek egymás után), – válasz: Kyrie…
Lezáró könyörgés (Korzenszky Richárd)
Dicsőítő ének: Gloria, gloria…

Igeolvasások:
Zsolt 100 (99) – Császár Attila
Ének: Áldjad, én lelkem, az Urat!
ApCsel 8,26-40 – Gabnai Sándor
Ének: Jöjj, Szent Lélek, szállj le ránk!
Evangéliumi részlet Mk 4,35-41 – Korzenszky Richárd
Imádság: Bátki Dávid
Ének: Jézus, életem, erőm, békém…
Az Úrtól tanult imádság (Mi Atyánk) – Dasek Viktor
Ének: Székely asztali áldás

Befejező imádság – Korzenszky Richárd

Áldások

Himnuszok

A közös imádság, istentisztelet után kötetlen beszélgetés.

A kikötéshez közeledve közös ének: „Isten, áldd meg a magyart!

EGY HAJÓBAN EVEZÜNK!

Részvételi díj: 2000 Ft/fő