Pünkösdi istentiszteleti rend

Pünkösd első napján, 2020. május 31-én (vasárnap) 10 órai kezdettel ünnepi igét hírdet Császár Attila esperes úr.

A Zsinati Elnökségi Tanács május 27-i ülését követően azzal fordult a gyülekezetekhez, hogy „a járványügyi változások és könnyítésekre tekintettel a gyülekezetek a higiéniai szabályok betartásával külön kelyhes úrvacsorát tartsanak”. Ahol ez nem lehetségesott kérik, hogy kövessék a debreceni református Nagytemplomból közvetített pünkösdi istentisztelet útmutatásait és a húsvétkor már gyakorolt „online vezetésű” úrvacsorát vegyék otthonaikban. Debrecenből május 31-én, pünkösdvasárnap délelőtt 11 órakor felvételről közvetít istentiszteletet a Duna Televízió.”

A fenti javaslatot elfogadva, templomunkban pünkösdi ünnepi úrvacsora nem lesz.

Pünkösd másnapján, június 1-én, 10ó30p-kor igét hírdet Kálmán Dániel segédlelkész.

A megfelelő óvintézkedéseket betartva (szájmaszk viselése és a 1,5 méteres üléstávolság) az ünnepi alkalmakra mindenkit hívunk és nagy szeretettel várunk!

Köszöntéssel: Császár Attila esperes, lelkész