Tájékoztató a 2023. évi egyházfenntartói járulékokról

    Kedves Testvérek!

Mint köztudott, az egyházfenntartói járulék önkéntes befizetésével a Balatonarácsi Református Egyházközség fennmaradását és működését tesszük lehetővé. A Presbitérium úgy döntött, hogy a 2023. évi egyházfenntartói járulékot aktív keresők esetében, 18.000 Forintban, nyugdíjasok esetében 10.000 Forintban, a 18. életévüket betöltött, de még önálló keresettel nem rendelkezők számára 5.000 Forint összegben állapítja meg.

Mit foglal magába az egyházfenntartói járulék?

    Ebben az összegben benne foglaltatik az ingyenes sírhely, amennyiben az élő hozzátartozók továbbra is egyháztagok maradnak – máshol az egyháztagságon túl a sírhelyért is fizetni kell, 80-100.000 Forintot!a hatszori ingyenes harangozássok gyülekezetben egy harangozás kerül 1000,- Forintba – az egyházi szolgáltatások igénybevételének joga, épületeink karbantartása, üzemeltetése, a gyülekezeti diakóniaingyenes hittankönyvek, énekeskönyvek, a konfirmációi fogadalmat tett gyermekek ajándék Bibliái és emléklapjai, az egyházi táboroztatás, különböző reprezentációs kiadások (kiállítások, fórumok, koncertek, karácsonyi ajándékcsomagok) közegyházi diakónia, a szeretetintézményeink támogatása: idősek otthona, fogyatékkal élők otthona stb.

 A Presbitérium határozata értelmében (2012. I. 28.), akik az egyháztagság fizetését nem vállalják, de elhunyt szeretteik itt nyugszanak az arácsi református temetőben, azok számára kötelező a törvényben szabályzott 25 éves sírhelymegváltás! Az összeget a Lelkészi Hivatalban kérjük befizetni.

   Járulékszedő Presbitereink a több részletben történő befizetést is megértéssel fogadják. Az utolsó részlet befizetési határideje, az adott év október 31-e!

   Természetesen, szívesen vesszük és megköszönjük, ha az Istentiszteleti alkalmaink előtt vagy után, ill. hétköznapokon, a Lelkészi Hivatalban a fenntartói járulék összegét befizetik. Arra is van lehetőség, hogy banki átutalással rendezzék az éves díjat! Számlaszámunk: 11748069-20006448-00000000

A Presbitérium határozata értelmében (2010.I.29.), azon személyek, akik két esztendőn át nem fizetik az egyházfenntartói járulékot, kikerülnek a választói névjegyzékből! Ahhoz pedig, hogy bármilyen egyházi szolgáltatást igényeljenek, (esküvő – keresztelő – temetési szolgálat) a tárgyévre vonatkozó fenntartói járulék dupláját kötelesek befizetni.

     Értesítjük az aktív, dolgozó egyháztagjainkat, hogy az SZJA bevallási időszakban lehetőség nyílik arra, hogy az adónk kétszer 1%-áról is döntsünk. Az egyik 1%-ot utalhatjuk a Magyarországi Református Egyház részére, beírva a 0066 -os technikai számot.   A másik 1%-ot, pedig átutalhatjuk a Balatonarácsi Református Egyházközségért Alapítványrészére, feltüntetve alapítványunk adószámát: 18935732-1-19.

2023.évi tervezett beruházások:

    Ha Isten is úgy akarja, akkor a 2 orvosi rendelő, valamint a kialakítandó szolgálati lakás épületének felújítását fogjuk elvégezni. Ez utóbbi beruházásra céladományt is hirdetünk 2023. február 10-től. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassák ezt a munkálatot!

    Aktuális információk, képek az egyházközség életéről, valamint az elhangzott igehirdetések, a www.aracsiref.hu oldalon tekinthetők és hallgathatók meg.

A vasárnapi istentiszteleti alkalmakra hívogatva, köszöntéssel: az Arácsi Presbitérium