Gyülekezeti körlevél

Kedves Testvéreink!

Szeretnénk tájékoztatni valamennyiüket, hogy a Balatonarácsi Református Egyházközségben a 2022. évi egyházfenntartói járulékot a presbitérium a következő összegekben határozta meg:

Aktív keresőknek15.000 Ft / év

Nyugdíjasoknak8.000 Ft / év

18. életévüket betöltött, de önálló keresettel nem rendelkezőknek4.000 Ft / év

Arra kérjük tisztelt Egyháztagjainkat, hogy ezen összegeket lehetőség szerint 2022. december 1-ig utalják át az alábbi egyházközségi számlaszámra:

Balatonarácsi Református Egyházközség
11748069-20006448-00000000

Vasárnaponként az istentisztelet után, illetve hivatali időben (előzetes telefonos egyeztetés után) is van lehetőség a befizetésre.       

                        Telefon: 06/70 4255945 –  Császár Attila lelkész

Gyülekezetünk életéről honlapunkon is tájékozódhat: www.aracsiref.hu

Az istentiszteleti alkalmakra hívogatva, testvéri köszöntéssel, az:

                                           Arácsi  Presbitérium