Meghívó evangelizációs estekre

A Balatonarácsi Református Egyházközség evangelizációs esteket tart NOVEMBER 10-12-ig, melyre minden érdeklődőt szeretettel hív a Presbitérium.

Cím: Balatonarács, Lóczy Lajos u.70.

A három nap programja:

NOVEMBER 10-én, szerdán 17:30 órakor: Wessetzky Szabolcs egyházmegyei lelkészi jegyző szolgál körünkben. 16:30 órától, könyvvásárt tartunk a gyülekezeti házban, a Kálvin Kiadó termékeiből.  

NOVEMBER 11-én, csütörtökön 17:30 órakor: Dr. Kálmán Csaba egyházmegyei lelkészi főjegyző hirdeti az evangéliumot. Ezt követően Küronya Veronika orgonajátékát hallgathatjuk.

NOVEMBER 12-én, pénteken 17:30 órakor: Szabó J. Róbert esperes hirdeti Isten igéjét. Az istentisztelet az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség énekkarának műsorával zárul.

A pénteki alakalom után szeretetvendégséget tartunk az Arácsi Népházban, melyre minden jelenlévőt tisztelettel hívunk!

************************************************************

NOVEMBER 14-én, vasárnap 10 órakor: Újbori ünnepi istentisztelet lesz Úrvacsoraosztással. Igét hirdet: Császár Attila helyi lelkész

Testvéri köszöntéssel: a PRESBITÉRIUM

Az istentiszteleti alkalmakon a maszk viselése ajánlott!