Fontos gyülekezeti értesítés

    Értesítek minden egyháztagot, hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnöksége, 2020. november 9-én közleményt adott ki, miszerint: az ISTENTISZTELETI és egyéb KÖZÖSSÉGI alkalmakat határozatlan időre be kell szüntetni, a koronavírus újabb támadása miatt! A templomlátogatást, a gyülekezeti hitoktatást és a gyermekistentiszteleti alkalmakat tehát, egy darabig el kell hagynunk.
   Az Egyházközség honlapján – www.aracsiref.hu – természetesen továbbra is meghallgathatók lesznek a friss prédikációk, az igehirdetések fül alatt.
   A www.reformatus.hu oldalon, rendszeres online áhitatokat és minden vasárnap délelőtt online istentiszteletet tartanak.
  A Lelkészi Hivatal személyesen nem lesz látogatható, csak a hivatali telefonszámon – 87/342-662 – vagy emailben esperes.aracs@gmail.com  lesz elérhető!
Az Egyház Zsinati Elnökségének 2020. november 9-én kiadott közleménye itt olvasható:

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!                Köszöntéssel: Császár Attila esperes

„Oltalmazó pajzsodat adtad át nekem, jobbod támogat engem…” (Zsoltárok 18:36.)