Az MRE Zsinati Elnökségének nyilatkozata

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének,
2020.08.31-én kiadott részletes nyilatkozata a mellékelt .pdf fájlban elolvasható.
Az alapvető megállapítások a következők:
1./ A templomokban az istentiszteleteken kötelező a maszkviselés!
2./ Egyházi intézményeinknek az állami rendelkezések szerint kell eljárniuk.
3./ Kérik a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányintézkedések maradéktalan betartását!