Köszöntjük a Balatonarácsi Református Egyházközség honlapján!

A Balatonarácsi Református Egyházközség 1545 körül alakult, Dévai Bíró Mátyás hatására. Jelenlegi temploma, – melyet 1784-86 közt építettek, nehéz történelmi időszakokon át védtek és fenntartottak – ma, Balatonfüred legrégebbi működő templom épülete. A 400 egyháztagot számláló gyülekezet, a Veszprémi Református Egyházmegye negyedik legerősebb eklézsiája. Lelkésze Császár Attila, 2015. január 1. óta az Egyházmegye esperese, így Balatonarács, immáron második alkalommal vált esperesi székhellyé.  A gyülekezet tagjai, a Presbitérium vezetésével, az Asszony kör támogatásával, igen aktív, példamutatóan széleskörű közösségi tevékenységet folytat.

Felmerült az igény arra, hogy az Egyházközségben folyó lelki, szellemi és egyéb közösségi eseményekről egy állandóan frissülő honlapon keresztül adjunk tájékoztatást nem csupán gyülekezetünk tagjainak, hanem minden érdeklődőnek is. Ezért, a Reformáció 500. évfordulója alkalmából elindítjuk honlapunkat, amely hivatott bemutatni gyülekezetünk történetét, az Istentiszteleteken elhangzott igehirdetéseket, és a közösségi élet legfontosabb eseményeit. A honlapon helyet kapnak a templomban és a gyülekezeti házban tartott rendezvényeink, kiállításaink, szeretetvendégségeink, közös kirándulásaink, az asszonykör rendezvényei, az egyház-szőlőben végzett közös munkáink, továbbá a 2017. szeptember 1-től elindult Csillagkert Református Óvodánk eseményei is. Hamarosan, a fényképalbumban a honlap megindítását megelőző események fotói is megtekinthetők lesznek.

Honlapunkon bemutatjuk, az esperes úr által pásztorolt másik két gyülekezet: Tihany és Balatonudvari életét is.

Bízunk benne, hogy a portál minden látogatója, egyháztagjaink, barátaink, szimpatizánsaink egyaránt érdekesnek és hasznosnak találják a nekik szóló információkat.

Áldás, békesség! Istennek dicsőség!

Az Arácsi Presbitérium