Intézmény bemutatása

A Balatonarácsi Református Egyházközség fenntartásában 2017.szeptember 1-től kezdte működését a Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda, melyben a Biblia tanításának szellemében folyik a gyermekek nevelése.

Óvodánk Arács „szívében” egy csendes kis zsákutcában, szép, nyugodt környezetben található. Jól felszerelt, felújított udvar fogadja a hozzánk látogatókat. Két udvarrészünk van, mindkettőt igyekeztünk esztétikus és biztonságos játékokkal felszerelni, melyek a gyermekek mozgásigényének, mozgásfejlesztésének kielégítését szolgálják. Korszerű óvodánk egyszintes épület, melyben három vegyes csoporttal működünk. A három csoportba 66 kisgyermeket tudunk befogadni, az ő nevelésüket, fejlesztésüket ellátni.

Óvodánk épülete, udvara, berendezése biztonságossá, kényelmessé teszi a gyermekek óvodában eltöltött idejét. Az óvoda dolgozói kreatív, összetartó, közös munkával igyekeznek komfortos, esztétikus környezetet kialakítani a gyerekek számára.

Munkánkat meghatározza a felelősségtudat Krisztus és az emberek előtt. Tudjuk, hogy mi a célunk, ki az, akit képviselünk. Óvodapedagógusaink valamennyien keresztyén emberek, akik a Bibliát vallják életük zsinórmértékének. Nevelőtestületünk tagjait a szaktudásuk szüntelen megújítására való törekvése, a folyamatos korszerűsítés iránti igény jellemzi. Logopédus, fejlesztőpedagógus rendszeresen, napi szinten foglalkozik a rászoruló gyermekek fejlesztésével. Az óvoda összes dolgozója nagy hivatásszeretettel végzi felelősségteljes munkáját.

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek változó társadalmi körülményeit, tevékenységi lehetőségeinek átrendeződését, a család megváltozott szerkezetét és értékrendjét, mindezek a változások új feladat elé állítanak. Feladatunk és küldetésünk az óvodai környezetet és életet a gyermekeknek olyanná alakítani, ami építőleg hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, magatartásukra, és egészséges életmódjuk kialakítására.

Református óvodánk a családias szellemre épít, melynek belső tartalma a szeretet és a bizalom. A keresztyén pedagógiánk súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása valamint továbbfejlesztése, és azok helyes kifejezési formáinak megtanítása:

 • értelmes rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban)
 • önuralomra nevelés (olyan attitűd, mely során a gyermek tiszteletben tartja a másik ember személyiségét és a környezetét)
 • személyes hitre nevelés
 • nemzetben gondolkodás (a tartógyökerek ismerete)

Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles napok váltakozásai adják. Napirendünk rugalmas, a gyermek egyéni szükségletekhez igazított, tükrözi szokásainkat, igényeinket, a tevékenységeink közötti harmonikus arányokat, biztosítva a játék kitüntetett szerepét.

Az ünnepek szépséget, értelmet adnak a hétköznapoknak. Célunk megismertetni a gyerekekkel az ünnepek keresztyén tartalmát, mely által más jelentőséget kapnak. Nem csak az örömszerzés alkalmává válik, hanem a hálaadás lehetőségévé egyaránt.

Alapvető hosszú távú feladata nevelésünknek, hogy megismertessük gyermekeinket a magyarság, a magyar nép kultúrájával és hagyományaival. A hagyományok azok a népszokások, amelyek segítségével nemzedékről nemzedékre megőrizhetjük tudásunkat, tapasztalatainkat. A hagyományokba beleszületünk, ezek gazdagítják kultúránkat, és irányt mutatnak életünkben.

Az óvodában lehetőségeink szerint megjelenő ünnepeink, programjaink:

 • Évnyitó Istentisztelet    
 • Reformáció ünnepe   
 • Márton napi libázás
 • Advent időszaka, várakozás
 • Télapó várás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Március 15.- Nemzeti ünnepünk
 • Virágvasárnap
 • Húsvét- Nagypéntek
 • Pünkösd
 • Anyák napja
 • Évzáró Istentisztelet, az iskolába menő gyermekek búcsúztatása
 • Kirándulás
 • Világnapok (Állatok napja, Víz világnapja, Egészség napja, Föld napja, Madarak, fák napja)

A városunk által kínált lehetőségekre (sport, kulturális, természetvédelmi) is nyitottak vagyunk.

A gyermekek fejlődése érdekében a szülőkkel kölcsönös bizalomra épülő partnerviszonyt igyekszünk kialakítani. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodánkba járó gyerekek és szüleik is jól érezzék magukat nálunk, ezt különféle programokkal, őszinte, barátságos kommunikációval szeretnénk elérni.

Intézményünkben gyermekközpontúságra törekszünk, melyhez a személyi és a tárgyi feltételek egyaránt adottak. Mindez visszatükröződik abban, hogy a gyermekek jól érzik magukat nálunk és szívesen járnak óvodában. Jövőképünk a keresztyén szellemben történő minőségi munkánk fenntartása és fejlesztése.

Csillagkert óvoda dolgozói