Asszonykör

Arácsi asszonykör

Gyülekezetünk asszonyai néhány éve minden hónap első csütörtökén összegyűlnek, hogy 1-2 órát a mindennapokból kiszakítva, együtt töltsenek. Összejöveteleink célja kettős: egyrészt hitben való helytállásunk megerősítése – hiszen nőként, asszonyként, anyaként, nagyszülőként, emberpróbáló feladat a családunk helyes úton tartása a mai társadalomban és a mai keresztyén ellenes Európában! Másrészt, gyülekezetünk női kezeket igénylő feladatainak megszervezése, összerendezése.

Asszonykörünk segítségével számtalan szeretetvendégséget rendeztünk gyülekezeti alkalmak, evangelizációs estek, koncertek, kiállítás megnyitók részeként, de nem kisebb a lelkesedés a felújításokat követő, vagy az éves nagytakarítások kapcsán sem.  A gyülekezeti hittan-táborokban ki-ki erejéhez, lehetőségeihez és idejéhez mérten nyújt segítséget: néhány éve házi ebédhez juthatnak a gyerekek és mondanom sem kell… kevesebb az éhen maradt pocak, mint korábban. 

A mai világban jó egy kicsit egymásra találni, jó megérezni, hogy a hasonló látásmód milyen nagy erőt ad! Jó megtapasztalni, hogy mindannyian egy testnek a részei vagyunk: egyformán szükség van a gyülekezet mindennapi életéhez minden egyes tagra, minden különbözőségünk ellenére.  

Szeretettel várjuk kedves asszonytársainkat!

Soli Deo Gloria!   

      -        Köszöntéssel: Császár Attiláné